Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

UNIKE FUNN MED «MIN LIVSSTIL»

Som det eneste digitale verktøyet i sitt slag, kan vi nå ta ut kollektive resultater samlet fra en rekke frisklivssentraler i hele landet. Med bakgrunn i egenevaluering gjort av 4.733 respondenter, kan vi nå legge fram unike funn. Her er først litt om demografi: 72 % av deltakerne er
Read More

Full fart i Ullensaker

Da Ullensaker kommune re-etablerte frisklivssentralen høsten 2022, tok det ikke lang tid før det var stor pågang av deltakere. –Vi er veldig glade for at tilbudet er i gang igjen, forteller frisklivskoordinator Linda Müller. Ullensaker kommune hadde noen år stans i frisklivssentralen
Read More

Vgs i Viken: Den viktige søvnen

Over 20 skoler var til stede da helt nytt søvn kompendium ble presentert. RØRE-prosjektet er et helt unikt innovasjons- og folkehelseprosjekt i skolen ledet av Viken fylkeskommune. Formålet med prosjektet er at flest mulig skal fullføre skolegangen sin med best mulig resultat. Prosjek
Read More

Elevene: Kartleggingen er nyttig

Elevene forteller at det er nyttig å få personlige tilbakemeldinger. Østlandsforskning har tidligere gjennomført to evalueringer ved bruk av «Min Livsstil – Helse og livsmestring» i videregående skoler. I den ene evalueringer var elever fra to skoler med i fokusgrupper i møte med fors
Read More

«Min Livsstil» – med fokus på psykisk helse

Gode innspill fra kommunene har bidratt til ny modul om psykisk helse i «Min Livsstil». «Min Livsstil» blir stadig videreutviklet og forbedret. Den gode dialogen med flinke medarbeidere på frisklivssentralene er medpå å gjøre metoden enda mer relevant og brukervennlig for deltakerne.
Read More

Stor aktivitet i Sogn

Frisklivssentralen for Sogndal og Luster har stor aktivitet overfor for ungdom, voksne og eldre. Den er kanskje den eneste i landet som tilbyr hverdagsgledekurs for høgskolestudenter? Frisklivssentralen i Sogn er en interkommunal frisklivssentral for Sogndal og Luster. Med spredt bose
Read More

Skole + Friskliv = Sant

Stange kommune har på en unik måte koblet frisklivssentralens kompetanse inn mot skolehelsetjenesten og helsefremmende arbeid overfor elevene. –Og det virker, forteller fysioterapeut Gunvor Linneberg Maagaard. Det er flere ungdomsskoler i landet som bruker «Min Livsstil – Helse og liv
Read More

Flott lansering av løsning for minoritetsbefolkning

26. april møttes 40 engasjerte frisklivsmedarbeidere til en fagsamling hvor det ble presentert en digital løsning for egenevaluering av helse og livsstil for minoritetsbefolkning. –Veldig flott, var den unisone tilbakemeldingen. Bærum kommune og Enforme har i samarbeid utviklet en hel
Read More

Dette vil vi gjøre igjen!

Elever som har deltatt i fokusgrupper forteller at de gjorde positive erfaringer gjennom egenvurderingen. En viktig del av utviklingsarbeidet med «Min Livsstil – Helse og livsmestring», har vært å sjekke ut med elevene hvilke erfaringer de gjorde. Det har vært gjennomført fem ulike fo
Read More

SPENNENDE FAGDAG FOR FRISKLIVSSENTRALER, 26 APRIL

Inspirasjon – kunnskapsdeling – effektive verktøy Vi gleder oss til å treffe medarbeidere fra ulike frisklivssentraler på Thon Hotel Lillestrøm 26. april. Her blir det bl.a. «verdenslansering» av den helt nye digitale metoden spesielt rettet mot minoritetsgrupper, utviklet i tet
Read More