Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

Skole + Friskliv = Sant

Stange kommune har på en unik måte koblet frisklivssentralens kompetanse inn mot skolehelsetjenesten og helsefremmende arbeid overfor elevene. –Og det virker, forteller fysioterapeut Gunvor Linneberg Maagaard.

frisklivDet er flere ungdomsskoler i landet som bruker «Min Livsstil – Helse og livsmestring» som er spesielt utviklet for ungdomstrinnet. Her svarer elevene på sentrale spørsmål innen kosthold, aktivitet, søvn og livsmestring. Etter gjennomføring får elevene umiddelbart sin egen personlige rapport med scorer og råd. «Min Livsstil» brukes enten av lærere som en del av undervisningen eller av helsesykepleiere i sitt arbeid. Det unike i Stange Kommune er at det er organisert som et prosjekt gjennom frisklivssentralen.

– Vi opplevde at helsesykepleierne hadde utfordringen med tanke på gode tiltak etter at 8. klassingene var målt og veid og skulle inn til helsesamtalen, forteller Gunvor. – Når ungdommene kom uforberedt til samtalen, ble det også mer tungvint for helsesykepleierne. Vi erfarer at når elevene nå gjør sin egenvurderingen gjennom «Min Livsstil», er de mye bedre forberedt til samtalen. Dette gjør det mye lettere å få en god dialog med elevene. Helsesykepleierne forteller at rapporten er spesielt nyttig som samtaleverktøy overfor de mer stille elevene. Vi opplever også at flere av elevene allerede har gjort positive endringer når de kommer inn til samtalen, eksempelvis at de har blitt bevisst gode frokostvaner.

Stange kommune har også gjennomført en questback-undersøkelse der de spurte elevene om de hadde endret noe på sine levevaner etter tiltaket. Over 50 % av elevene svarte at de allerede da hadde gjort mindre eller større forbedringer. – Nå skal vi bli enda flinkere til å utnytte de kollektive rapportene som vi kan ta ut på klasse og skolenivå, sier Gunvor. – Rapportene vil være veldig nyttige for oss i dialog med skolen for å synliggjøre de ulike utfordringene på gruppenivå.

 

 

 

www.enforme.no