Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

SPENNENDE FAGDAG FOR FRISKLIVSSENTRALER, 26 APRIL

Inspirasjon – kunnskapsdeling – effektive verktøy

Vi gleder oss til å treffe medarbeidere fra ulike frisklivssentraler på Thon Hotel Lillestrøm 26. april. Her blir det bl.a. «verdenslansering» av den helt nye digitale metoden spesielt rettet mot minoritetsgrupper, utviklet i tett samarbeid med Bærum kommune.

Slik blir programmet for dagen:

Enforme og Bærum kommune: – Slik har vi utviklet landets fremste digitale løsning i frisklivsarbeidet overfor minoritetsgrupper.

Vi introduserer bakgrunn for utviklingen, hvordan vi har involvert innbyggere, demonstrerer hvordan den ser ut – og ideutveksling om bruk.

Kongsvinger Kommune: -Hvordan tilrettelegger vi «Min Livsstil» overfor ulike brukergrupper.

Frisklivssentralen i Kongsvinger bruker «Min Livsstil» overfor mange deltakere. De vil dele erfaringer om hvorfor og hvordan dette gjøres.

Stange Kommune: – Hvordan bruke «Min Livsstil – ungdomsversjon» i helsesykepleiers arbeid.

Det er utviklet en egen versjon av «Min Livsstil» for helsesamtaler i ungdomsskolen og til bruk i undervisning i livsmestring. Stange forteller om sine erfaringer ved bruken.

 Utvidet modul om psykisk helse i «Min Livsstil».

Det har vært ønsker om å ha flere spørsmål om psykisk helse i «Min Livsstil». Nå er det klart. Vi forteller også om hva det innebærer med «responsivt design» i den oppdaterte versjonen – og hvorfor frisklivssentralene nå selv slipper å slette kartlegginger.

Fagtema: Belastnings- og livsmestring med psykolog Trygve A. Børve

Trygve er ansvarlig for Kurs i Belastningsmestring (KiB) og Kurs i mestring av depresjon (KID) i tillegg til at han arbeider med ungdom blant annet gjennom livsmestringsprogrammet Tankekraft. Livet innebærer belastning. Han sier: «Hvis du skal prøve å unngå all smerte i livet, må du sitte musestille hjemme og løse ganske enkle kryssord i påvente av at døden skal inntreffe.

 

Fagdagen er et åpent tilbud til medarbeidere i kommunale frisklivssentraler. Det er ingen forutsetning at man er bruker av metoden «Min Livsstil». Seminaret er gratis, inkl. lunsj, delfinansiert av Forskningsrådet/Skattefunn.

Sted og tid: Thon Hotel Lillestrøm, 26. april kl. 09.00-15.00.

Påmelding: Pr. e-post eller telefon: sigurd.vik@enforme.no, tlf. 92 62 92 00.

 

www.enforme.no