Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

«Min Livsstil» – med fokus på psykisk helse

Gode innspill fra kommunene har bidratt til ny modul om psykisk helse i «Min Livsstil».

«Min Livsstil» blir stadig videreutviklet og forbedret. Den gode dialogen med flinke medarbeidere på frisklivssentralene er medpå å gjøre metoden enda mer relevant og brukervennlig for deltakerne. Det har over tid utkrystallisert seg et ønske om flere spørsmål knyttet til psykisk helse.

-Vi har lagt til fire nye spørsmål i modulen om psykisk helse, forteller daglig leder i Enforme, Sigurd Vik. – Disse spørsmålene kommer først opp hvis deltakeren gjennom sin egenvurdering tydelig erkjenner at han eller hun for tiden strever med ulike forhold om livsmestring. Nye viktige spørsmål handler å ha meningsfulle oppgaver, hvordan dagens situasjon påvirker energinivået og sosiale relasjoner. Har man ikke denne type utfordringer, skal man ikke måtte bruke tid på å svare på spørsmål om dette, forklarer Sigurd.

I rapporten sin får deltakeren råd og anbefalinger knyttet til sine utfordringer. Rådene er basert på det kjente kursprogrammet «Hverdagsglede». Dette forenkler også dialogen som frisklivssentralen har med deltakerne. Gjennom bevisstgjøring og refleksjon i forkant, er det mye lettere å komme til kjernen av deltakerens utfordringer.

 www.enforme.no