Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

Elevene: Kartleggingen er nyttig

Elevene forteller at det er nyttig å få personlige tilbakemeldinger.


Østlandsforskning har tidligere gjennomført to evalueringer ved bruk av «Min Livsstil – Helse og livsmestring» i videregående skoler. I den ene evalueringer var elever fra to skoler med i fokusgrupper i møte med forskerne. Elevene ga mange konstruktive tilbakemelding for å videreutvikle metoden og gjennomføringen på skolene. 

Elevene meldte at de syntes det var fint å få vite hvordan de lå an helsemessig. De syntes at «Min Livsstil» var oversiktlig og grei og resultater kom ut i form av en skala og med farger. En elev sa det slik: – Det var veldig fint med skala og fargene, for da ser man om det er gulgrønt, og nesten på toppen – og er det litt rødskjær, så har man noe å jobbe med.

Elevene fortalt videre at de likte godt at det var en tallkarakter som oppsummerte totalen.  Andre kommentarer som falt i fokusgruppen var:

  • Jeg syntes den var veldig grei og lett å forstå.
  • Man skjønner det lett.
  • Det var bra at den siste oversikten var der til slutt.

Det var ikke mange av informantene som fikk seg store overraskelser når det gjaldt egen livsstil. Det meste var som forventet, men de fant likevel testen nyttig av ulike grunner.  – Jeg personlig var klar over hvordan min livsstil var. Jeg fikk en dobbelt sjekk, det er noen ting jeg visste sånn ubevisst, men når jeg likevel så det i rapporten, «wow, er det så dårlig ja!»

 Elevene syntes det kunne vært interessant å ta testen om igjen for å se om de hadde forbedret seg, selv om de var noe uenige om hvor ofte. Noen kunne tenke seg å gjøre det etter seks måneder, ander etter et år.  Flere av elevene fortalte at ble motiverte for å gjøre helsemessige endringer i forhold til den tilbakemeldingen som de fikk. Særlig gjaldt dette mangel på søvn.

www.enforme.no