Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

Full fart i Ullensaker

Da Ullensaker kommune re-etablerte frisklivssentralen høsten 2022, tok det ikke lang tid før det var stor pågang av deltakere. –Vi er veldig glade for at tilbudet er i gang igjen, forteller frisklivskoordinator Linda Müller.

Ullensaker kommune hadde noen år stans i frisklivssentralen sin. Det var imidlertid et stadig ønske fra både ansatte i kommunen og innbyggere at man ville ha et slikt tilbud. Linda Müller var leder for fysio- og ergo og blant de mange som savnet tilbudet. – Fra mange fagmiljøer i kommunen har man drevet fram det nye tilbudet, med god støtte fra politisk nivå, forteller Linda. – Vi koordinerer ressursene nå betydelig bedre mot forebygging og vi har et godt tverrfaglig samarbeid med innsatsteam, mestringsteam, fysio- ergoavdelingen, kostholdsveileder, psykisk helse og kreftsykepleier. Vi i frisklivssentralen tilbyr selv lavterskel tiltak innen aktivitet, kosthold og tobakk. Vi er tre personer i litt ulike stillingsbrøker som jobber med våre aktiviteter. Ellers samarbeid vi med mange av de andre nevnte fagmiljøene i kommunen.

-Da vi startet opp 1. november hadde vi allerede en rekke innbyggere som var klar til å ta imot tilbudet vårt. Nå 2-3 måneder senere har vi 30-40 deltakere som i større og mindre grad tar bruker tilbudene våre. Innen aktivitet har vi både utetrening, bassengtrening og styrketrening. «Sterk og Stødig» er også et tilbud vi har lagt inn under frisklivssentralen. Vi jobber fremdeles med å synliggjøre oss internt og vi har hatt gode møter med legekontorer, våre egne fagmiljøer, frivillige lag og organisasjoner og privatpraktiserende fysioterapeuter. Det ser ikke ut som vi skal mangle deltakere fremover, sier en entusiastisk Linda.

-Jeg var så heldig å få hospitere i frisklivssentralen i Lillestrøm. Der fikk jeg testet ut «Min Livsstil» og med gode anbefalinger fra Lillestrøm kommune var det enkelt for oss å velge dette verktøyet. «Min Livsstil» vil avlaste oss tidsmessig og legger et godt grunnlag for samtalen med deltakerne, avslutter Linda Müller.

 

 

www.enforme.no