Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

Stor aktivitet i Sogn

Frisklivssentralen for Sogndal og Luster har stor aktivitet overfor for ungdom, voksne og eldre. Den er kanskje den eneste i landet som tilbyr hverdagsgledekurs for høgskolestudenter?

Frisklivssentralen i Sogn er en interkommunal frisklivssentral for Sogndal og Luster. Med spredt bosetting tilbyr de på ulike dager tjenester ut i fra fire kontorsteder. Det er tre ansatte som utgjør 2,1 årsverk. –Vi levere mange tilbud med egne ressurser, forteller koordinator og helserådgiver Synne Aafedt Liljedahl, men vi får også til mye som koordinator med eksterne ressurser. 

-Vi har et stort studentmiljø i Sogndal. I samarbeid med Høgskulen skal vi i høst arrangere kurs for studenter i Hverdagsglede. Her åpner vi også for elever fra videregående skole. Kurset fokuserer på fem enkle grep for økt hverdagsglede og er rettet mot den helt vanlige studenten som ikke trenger å ha noen særskilte utfordringer, sier Synne. –På den helt andre siden tilbyr vi et treningskonsept for eldre, kalt Sterk og Stødig. Vi har imidlertid ikke kapasitet til å drive alle aktivitetene selv, derfor sertifiserer vi eksterne instruktører. Vi tar på oss en koordinatorrolle og organiserer gruppene.

Hvilke andre aktivitet- og kurstilbud tilbyr dere?

-Både bassengtrening, innetrening og utetrening er veldig populært. I tillegg har vi kurs innenfor kosthold, søvn og psykisk helse (Hverdagsglede). Vi koordinerer også et demenskurs som er et tilbud til pårørende eller venner av personer med demens. 

-Vi må heller ikke glemme at vi også har mange individuelle samtaler. Vi har et godt samarbeid med psykisk helsetjeneste, NAV, fysioterapeuter og fastleger og har god pågang av deltakere. I den sammenheng har vi også stor nytte av kartleggingsverktøyet «Min Livsstil». Det gjør oss mye mer effektive enn da vi jobbet i en papirbasert verden. Det sparer oss for tid ved at vi laster deltakerrapporten inn i journalprogrammet. I tillegg effektiviserer vi samtalen med deltakerne og slipper gå gjennom punkt som ikke er relevant. Vi opplever at deltakerne er litt forberedt på samtalen og har fått litt kunnskap om egen livsstil etter å ha gjennomført kartleggingen i forkant av samtalen med oss. Vi har standard prosedyre hvor vi ringer deltakerne på telefon for å avtale tid og sted for oppstartssamtale, i denne telefonsamtalen informerer vi også om «Min Livsstil» og sender umiddelbart lenke til skjema. 
www.enforme.no