Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

Flott lansering av løsning for minoritetsbefolkning

26. minoritetsløsningapril møttes 40 engasjerte frisklivsmedarbeidere til en fagsamling hvor det ble presentert en digital løsning for egenevaluering av helse og livsstil for minoritetsbefolkning. –Veldig flott, var den unisone tilbakemeldingen.

Bærum kommune og Enforme har i samarbeid utviklet en helt unik versjon av «Min Livsstil» overfor minoritetsbefolkning. – Det har vært viktig å komme fram til en metode som når alle våre deltakere slik at vi kan gi et likeverdig tilbud, forteller Julie Solum Nymoen (til høyre på bilde) som er frisklivs- og mestringskoordinator i Bærum kommune. – Gjennom å involvere våre egne innbyggere har vi fått en god og kvalitetssikret metode. Samspillet med flyktningeetaten har også vært veldig nyttig.

I den nye, unike løsningen kan en innbygger med svak språkforståelse enkelt gjøre en digital egenvurdering av helse og levevaner. På språkene somalisk, farsi og arabisk får man sågar gjøre kartleggingen på eget språk. Gjennom bruk av tekst, tale og film på morsmål er det enkelt og intuitivt å gjøre kartleggingen. Sonny Lodin fra Frisklivssenteret i Bærum har vært en sentral person i utviklingsarbeidet. – Deltakeren får en rapport med «trafikklysmodellen» på grønt, gult og rødt. Dette, og kartleggingen som helhet, vil bidra til å forenkle samtalen med deltakeren.

Daglig leder i Enforme, Sigurd Vik, forteller at samarbeidet med Bærum kommune har vært forbilledlig med tanke på offentlige/private innovasjonsprosjekter. –Vi har hatt felles mål og ambisjon og jobbet tett og tverrfaglig sammen, sier han. Alle kommuner og frisklivssentraler som ønsker kostnadsfritt å teste ut den nye metoden, kan bare kontakte Enforme.

www.enforme.no