Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger


Norges fremste metode for digital livsstilskartlegging

Enforme AS har i samarbeid med de fremste fagmiljøene i landet utviklet «Min Livsstil». Utviklingen har bl.a. vært støttet av Innovasjon Norge og er validert av Universitetet i Stavanger. «Min Livsstil» er et e-helseverktøy hvor deltakerne gjør en egenvurdering av egen helse og livsstil. Det er utviklet skreddersydde løsninger for Frisklivssentraler i kommunesektoren og for elever i ungdoms- og videregående skoler.  Det er også en egen løsning for ansatte i bedrifter. «Min Livsstil» er et spennende og pedagogisk konsept hvor deltakeren selv svarer på sentrale livsstilsspørsmål. Umiddelbart etter gjennomføring får deltakeren en grundig og motiverende rapport som inspirerer den enkelte til å gjennomføre små og store livsstilsendringer. Det kan tas ut nyttige kollektive rapporter som forteller om gruppens, skolen/klassen eller bedriftens status og endringer ved neste gangs gjennomføring.
Innovasjon Norge logo. Link til hjemmsiden
NSCC_Logo_CMYK