Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

Prøv ut kostnadsfritt

Frisklivssentraler i Norge kan kostnadsfritt prøve ut «Min livsstil». «Min livsstil» er skreddersydd for bruk i frisklivssentraler. Ved at deltakerne selv gjør egenvurdering, enten hjemme eller på frisklivssentralen, sparer man mye tid som i stedet kan brukes i
Read More

Prøv ut «Min livsstil – Helse og livsmestring» kostnadsfritt

I «Min livsstil – Helse og livsmestring» svarer elevene digitalt på 20 spørsmål om aktivitet, kosthold, søvn og livsmestring. De får umiddelbart en informativ rapport som gir dem personlig feedback. Tiltaket knyttes opp mot undervisning i naturfag, matematikk, kroppsøving, livsmestrin
Read More