Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

Vgs i Viken: Den viktige søvnen

Over 20 skoler var til stede da helt nytt søvn kompendium ble presentert.

Daglig leder Sigurd Vik, Enforme og Rolf Inge Ølberg, prosjektleder
RØRE-vgs

RØRE-prosjektet er et helt unikt innovasjons- og folkehelseprosjekt i skolen ledet av Viken
fylkeskommune. Formålet med prosjektet er at flest mulig skal fullføre skolegangen sin med best
mulig resultat. Prosjektet fokuserer på at bevegelse, kosthold og søvn er grunnleggende
forutsetninger for å kunne lære. En elev som har sovet dårlig, ikke spist og vært inaktiv lærer også
mindre.

I slutten av august inviterte fylket en rekke skoler og lærere til en samling hvor man presenterte den
digitale egen evalueringsmetoden «Min Livsstil» og det helt nye søvn kompendiet som er tilrettelagt
for lærerne. Psykolog Anne Kristine Imenes presenterte kompendiet og fikk fort med seg engasjerte
lærere både i teori og øvelser. Det er et pedagogisk og inspirerende undervisningsopplegg som vil
hjelpe skolene og lærere i undervisning. Ikke minst er det tidsbesparende at lærerne får et
gjennomarbeidet konsept på denne måten. Man kan kanskje undre seg hvorfor andre
fylkeskommuner ikke gjør det samme?

En god kobling til undervisningen, er at elevene gjennomfører egen evalueringen «Min Livsstil» hvor
de svarer på viktige spørsmål innen kosthold, aktivitet, søvn og livsmestring. Sigurd Vik fra Enforme
presenterte metoden som flere av skolene har brukt flere ganger og som mange nye skoler skal i
gang med for dette skoleåret.

Psykolog Anne-Kristin Imenes får lærerne til å teste ut øvelsen «Hvor mange timer har du sovet i natt».

www.enforme.no