Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

Prøv ut kostnadsfritt

Frisklivssentraler i Norge kan kostnadsfritt prøve ut «Min livsstil». «Min livsstil» er skreddersydd for bruk i frisklivssentraler. Ved at deltakerne selv gjør egenvurdering, enten hjemme eller på frisklivssentralen, sparer man mye tid som i stedet kan brukes i
Read More