Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

Kostholdsvaner og søvn påvirker mest egenopplevd helse

Studie i frisklivssentraler viser at kostholdsvaner er den faktoren som henger mest sammen med egenopplevd helsetilstand. Det er likevel ikke store signifikante forskjeller i hvordan aktivitet, nikotin og søvn er relatert til deltakernes helse. Universitetet i Stavanger har vært ansva
Read More

Fornøyde medarbeidere og deltakere i frisklivssentralene

“Min livsstil” er en digital metode som fornyer, forbedrer og forenkler arbeidet i frisklivssentraler.  Den unike metoden løser en av kommunens digitaliseringsutfordringer. Digitalisering står høyt på agendaen hos de fleste rådmenn i kommune-Norge. “Min livsstil” er et effektivt og mo
Read More

Prøv ut kostnadsfritt

Frisklivssentraler i Norge kan kostnadsfritt prøve ut «Min livsstil». «Min livsstil» er skreddersydd for bruk i frisklivssentraler. Ved at deltakerne selv gjør egenvurdering, enten hjemme eller på frisklivssentralen, sparer man mye tid som i stedet kan brukes i
Read More