Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

Prøv ut kostnadsfritt

Frisklivssentraler i Norge kan kostnadsfritt prøve ut «Min livsstil».

«Min livsstil» er skreddersydd for bruk i frisklivssentraler. Ved at deltakerne selv gjør egenvurdering, enten hjemme eller på frisklivssentralen, sparer man mye tid som i stedet kan brukes i oppfølgingssamtalen. Det pedagogiske og informative rapportformatet gir deltakeren inspirasjon og læring. Gruppe- og årsrapporter kan frisklivssentralen hente ut på sekunder. Les mer om metoden her.

Ta kontakt med oss og vil legge til rette for utprøving for en periode. Den er svært enkel å ta i bruk. Vi kan også knytte kontakt mot andre frisklivssentraler som bruker metoden. Kontakt oss på telefon 92 62 92 00, eller e-post: sigurd.vik@enforme.no.

www.enforme.no