Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

Fornøyde medarbeidere og deltakere i frisklivssentralene

“Min livsstil” er en digital metode som fornyer, forbedrer og forenkler arbeidet i frisklivssentraler.  Den unike metoden løser en av kommunens digitaliseringsutfordringer.

Digitalisering står høyt på agendaen hos de fleste rådmenn i kommune-Norge. “Min livsstil” er et effektivt og moderne e-helse-verktøy som svarer på de krav og forventninger som kommunene har til mer effektiv drift og høyere kvalitet i arbeidet. “Min livsstil” er et flott verktøy til egenvurdering av helse og livsstil i frisklivssentralen knyttet til MI-samtalen. De fremste fagmiljøene i landet har bidratt inn i utviklingen. Metoden er validert av Universitetet i Stavanger.

Metoden bidrar til:

⋅ Innbyggerinvolvering

⋅ Mer effektiv gjennomføring for frisklivssentralen

⋅ Et motiverende rapportformat for deltakerne

⋅ Gode oversikter over resultatene på individnivå

⋅ Gode kollektive rapporter til oversiktsarbeidet

Bærum, Lillehammer, Fredrikstad, Askim, Porsgrunn, Gjerdrum og flere andre kommuner er fornøyde brukere. Her kan du se tilbakemeldinger fra noen av kommunene som bruker metoden:

“Vi blir mer effektive ved å bruke «Min livsstil», og vi får utnyttet samtalen på en bedre måte.”

“Vi opplever at helsesamtalen får bedre kvalitet på med «Min livsstil». Med testen har vi et veldig fint utgangspunkt til samtalen.”

“Mange deltakere sier at de synes testen åpner øynene deres i forhold til sin egen situasjon.”

“Det er enkelt for oss å se på statistikken om på hvem og hvor mange som benytter seg av tilbudene våre, og hvor mange som gjennomfører testen. Dette sparer oss for manuell statistikkføring som igjen sparer oss for tid.”

Les mer om konseptet her.

www.enforme.no