Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

Knut Haaland

Min livsstil» og kartleggingen skaper  engasjement hos den enkelte, men forsterker også et stort kollektivt engasjement med tanke på de andre helseaktivitetene vi gjennomfører.