Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

Karianne Torgersen Rendal

Ved hjelp av Min Livsstil kan vi på en enkel måte dra ut nyttig informasjon om brukerne våre – både på individ- og gruppenivå. Programmet er brukervennlig og endel av alle våre helsesamtaler på Frisklivssenteret i Bærum. Vi anbefaler det gjerne videre!