Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

Eirik Jacobsen

Gjennom jevnlige intervensjoner med bruk av konseptet knyttet til «Min Livsstil» sender vi et klart signal til våre medarbeidere at vi bryr oss.