Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

Deltakere Frisklivssentralen

Rapporten er et oversiktlig og bra verktøy for videre arbeide med livsstilsendringer.