Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

Christian Bull Eriksson

Vi kan sannsynliggjøre at arbeidet med «Min Livsstil» er med på å påvirke at vi har et sykefravær under 2 %.