Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

St. Olav vgs. – «Min Livsstil» for femte gang!

Elevtjenesten ved St. Olav gir et godt og bredt tilbud til elevene med søkelys på god psykisk og fysisk helse. «Min Livsstil – helse og livsmestring» er en naturlig del av dette tilbudet. Regina Brovold er leder av elevtjenesten, en tjeneste som samler alle oppgavene som er elevrettet
Read More