Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

Storhamar vgs.: Helsefremmende arbeid på alvor

Ved Storhamar vgs følger de opp den nye overordnede delen i læreplanen; Folkehelse og livsmestring, med konkrete tiltak.

– Vi har tatt utgangspunkt i overordnede mål og planer for vårt helsefremmende arbeid, forteller Marit Halland. Hun er faglærer og også fagkoordinator for Folkehelse og livsmestring ved skolen. Skolen har som overordnet mål å iverksette tiltak som gir økt mestring og trivsel og som dermed kan være med på å forhindre frafall. Skolen har lagt til rette for at elevene kan være fysisk aktive med åpen gymsal og treningsrom, det har vært arrangert taco-ettermiddager med sosiale aktiviteter, kahoot og treningsmuligheter. Alle elevene har fått tilbud om timer med avspenningsøvelser og det har vært yogatilbud i midttimer. Det har også vært arrangert filmkvelder, julekos og nissegrøt. Alt dette er også av stor betydning for det psykososiale miljøet ved skolen, sier Marit. 

På Storhamar videregående skole utgjør skolemiljøutvalget også skolens folkehelsegruppe. Skolen har 50 % stilling til miljøpedagog som spesielt følger opp fravær. I tillegg er det fagkoordinatorstillingen (20 %) innenfor folkehelse og livsmestring til Marit Halland. Bakgrunnen for denne stillingen var bl.a. for å legge til rette for å samordne tiltak og tilbud som ivaretar de tverrfaglige temaene i Folkehelse og livsmestring. I folkehelsegruppa deltar elever, rektor, miljøpedagog, fagkoordinator, helsekepleier og andre fra skolens stab. Folkehelsegruppen ble også enige om å prøve ut «Min Livsstil» på alle skolens klasser – Elevene fikk seg virkelig en positiv aha- opplevelse, da de selv raskt fikk tilbakemelding på sine egne resultater sier Marit. – Elevene svarer som oftest på undersøkelser der de selv ikke får tilbakemeldinger. Gjennom «Min Livsstil» får elevene nyttige og motiverende tilbakemeldinger på sine valg og vaner. Det har vært spesielt enkelt å få metoden implementert på Vg1 i programfagområder som restaurant- og matfag, helse- og oppvekstfag og idrettsfag. Her er det enkelt å knytte metoden til konkrete kompetansemål i fagene, samtidig som den overordnede delen av læreplanen blir ivaretatt.

-Noe av min jobb er også å finne gode innfallsvinkler til Folkehelse og livsmestring i andre fag der det vil være naturlig. Resultatene fra «Min livsstil» kan brukes til skriftlig arbeid i både engelsk og norsk. Det kan også knyttes direkte mot kompetansemål i naturfag og matematikk. Det handler ikke om å legge nye tiltak opp på alt annet, men å lage undervisningsopplegg der temaet som folkehelse  og livsmestring kan belyses ved bruk av ulike metoder som er relevante og nyttig for elevene, avslutter Marit Halland.

www.enforme.no