Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

Smart samarbeid i Midt-Gudbrandsdal

Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu har valgt å samarbeide om felles løsning av «Min Livsstil». Effektivt og rimelig!

I vakre Gudbrandsdal ligger kommunene Ringebu,midt-gudbrandsdal Sør-Fron og Nord-Fron på rekke og rad. Kommunene er store i areal, men forholdsvis små i innbyggerantall. Ettersom innbyggerne bor spredt, forbedrer det tjenenestetilbudet med å jobbe på digitale plattformer. Alle kommunene har etablert frisklivssentral, men har også begrensede ressurser med tanke på personell og økonomi. De har derfor gått sammen om å lage en felles versjon av «Min Livsstil». På den måten øker de både effektiviteten og kvaliteten i arbeidet sitt og har mer fornøyde deltakere.

Hanne Guro Søberg er leder av frisklivssentralen i Nord-Fron. Hun disponerer kun et halvt årsverk i frisklivssentralen, men har en jevn pågang av deltakere. –Vi har et godt samarbeid med både fastleger, psykisk helse, og NAV. Mange av deltakerne blir henvist herfra, men vi får også enkelte deltakere fra spesialisthelsetjenesten. Vi opplever at «Min Livsstil» er et veldig godt verktøy og er spesielt nyttig i oppstartsarbeidet. Det er enkelt å sende ut informasjon til deltakerne digitalt og det er fornuftig bruk av ressurser at de gjør kartleggingen selv hjemme. Når de så kommer til samtalen, har både deltakerne og vi en god innsikt i hvor det er hensiktsmessig å bruke tiden.

– Vi ser at det er en god del deltakere som trenger oppfølging utover 3-måneders perioden. Det går ofte greit med de deltakerne som trenger litt push for å komme i gang med nye treningsvaner. For deltakere som har et behov og ønske om vektnedgang, må vi ofte bruke mer tid. Da følger vi dem også gjerne opp over telefon utover 3-måneders perioden. Vi ønsker fremover også å bruke kompetansen vår overfor barn og unge, og håper at vi kan få til et prosjekt om dette, sier Hanne Guro Søberg.

www.enforme.no