Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

Muskel- og skjelettplager – mest fremtredende

Deltakere på frisklivssentralene har mange ulike problemstillinger. Men 73 % av alle kvinner over 35 år egenrapporterer jevnlige muskel- og skjelettplager.

Nye data fra 14 kommuner som bruker «Min Livsstil», forteller at deltakere jevnt over har mye muskel- og skjelettplager. Ut i fra populasjonen på 2448 deltakere ser man at kvinner rapporter betydelig høyere plager enn menn. 52 % av mennene rapporterer daglige/ukentlige plager, mens hos kvinnene forteller 68 % det samme. I aldersgruppen kvinner +35 år svarer 73 % at de har jevnlige plager. Daglig leder og idrettspedagog Tone Karlsen ved den interkommunale frisklivssentralen i Lillehammer/Gausdal/Øyer forteller at mange av deltakerne har komplekse utfordringer. – Har man muskel- og skjelettplager, ser vi ofte at deltakeren også sliter med søvn. Dette kan igjen komme fra psykiske plager, så problemstillingen kan være veldig sammensatt. Vi opplever også at smerteterskelen varierer veldig blant deltakerne.

Elin Kulsrud ved frisklivssentralen i Gjerdrum bekrefter det samme bildet som Tone Karlsen. – Deltakerne sier ofte at de psykiske plagene «setter seg i kroppen». Vi ser også en sterk sammenheng mellom inaktivitet og muskel- og skjelettplager. Det gjelder derfor å sortere ut hovedutfordringene til deltakeren og sammen med vedkommende lage noen kortsiktige- og langsiktige mål. Vi ser jo at økt fysisk aktivitet som oftest er nøkkelen for de fleste av de sammensatte plagene.  Det handler om å bryte mønsteret og vi påpeker at litt fysisk aktivitet er bedre enn ingenting.  

Etter tre måneders re-testing viser de aggregerte tallene at 10 % av deltakerne med mye plager har en betydelig forbedring siden sist. Tallene bekrefter igjen at livsstilsendring er noe som tar tid og ikke er avsluttet etter et tre måneders program. Enforme utvikler nå tilleggsspørsmål i «Min Livsstil» innenfor modulen muskel og skjelett og dette lanseres tidlig i 2021.

Tall og oversikter som fremkommer i denne artikkelen er også eksempel på data som den enkelte frisklivssentral kan trekke ut av «Min Livsstil» og hvor kommunen får fram kollektive resultater til sitt oversiktsarbeid. 

www.enforme.no