Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

Flott digital løsning for minoriteter

I samarbeid med Bærum kommune og Enforme, har innbyggere bidratt med å utvikle en unik løsning.

«Min Livsstil» er et gjennomprøvd og effektivt verktøy til bruk i helsesamtaler i frisklivssentralene. Erfaringen er imidlertid at løsningen kan være vel grundig for brukere fra andre språkgrupper, gjerne med begrensede digitale ferdigheter. Derfor har Bærum kommune og Enforme det siste halve året hatt et utviklingsprosjekt for å finne fram til en løsning som treffer minoritetsgruppene best. Hvordan kommer man fram til den beste løsningen? Man spør innbyggerne selv!

Innbyggere fra språkgruppene somali, farsi og arabisk deltok i en workshop hvor de diskuterte seg gjennom overordnet konsept, kulturell kontekst, relevante spørsmål og forklaringer, billedbruk etc. Dette var nyttige innspill som la et godt fundament for utviklingen. Bærum kommune og Enforme har hatt en felles arbeidsgruppe som har jobbet ut den ferdige løsningen. Innbyggere ble senere også involvert i andre deler av prosjektet.

«Min Livsstil – minoritet» er en versjon hvor deltakere på somali, arabisk og farsi (evt. også norsk), enkelt kan gjennomføre kartleggingen på egen hånd. Det kan de gjøre hjemmefra eller på frisklivssentralen, i stor grad uten tolk. Alle spørsmål er på deres eget morsmål, men det mest unike i løsningen er at spørsmålene er lest inn på morsmålet og blir illustrert med informative filmsnutter. Pedagogisk, effektivt og nyttig!

www.enforme.no