Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

Din skole kan kostnadsfritt prøve ut «Min livsstil – Helse og livsmestring»

I «Min livsstil – Helse og livsmestring» svarer elevene digitalt på 18 spørsmål om aktivitet, kosthold, søvn og livsmestring. De får umiddelbart en informativ rapport som gir dem personlig feedback. Tiltaket knyttes opp mot undervisning i naturfag, mat & helse, kroppsøving, livsmestring med mer.

Livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. «Min livsstil – Helse og livsmestring» gir elevene innblikk i egne vaner, samt gode råd og anbefalinger innen kosthold, søvn, aktivitet og livsmestring. Lærerne får også gode kollektive rapporter både på klasse- og trinn nivå. Disse brukes i dialog med elevene i relevante fag. Mange skoler har også stor nytte av rapportene på foreldremøter. Metoden er også til fin hjelp for helsesykepleiere i helsesamtaler på 8. trinnet. Les mer om det her.

Hvis du som lærer eller helsesykepleier for egen del ønsker å prøve ut metoden, kan du få anledning til det helt kostnadsfritt. Vi har også anledning å legge til rette for at du kan prøve ut metoden på din klasse mens elevene nå arbeider hjemmefra, fremdeles helt uten kostnader. Det meste av arbeidet både for deg som lærer – og elevene- gjøres helt digitalt. Gjennom samarbeid med flere skoler har vi utviklet en metodikk som krever lite forberedelser. Kontakt oss på telefon 92 62 92 00 eller e-post: sigurd.vik@enforme.no

Dette sier skolene om bruk av metoden:

«Dette er veldig relevant i.f.t. Kunnskapsløftet»

«Helsesykepleiere mener de sparer mye tid – elevene blir mer motivert til helsesamtalen»

«Systemet er vanvittig brukervennlig. Ungdommene tok dette lett»

«Betydelig høyere output enn input (ressursbruk).»

www.enforme.no