Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

Hvaler ungdomsskole jobber aktivt med livsmestring og elevenes utfordringer

Hvaler ungdomsskole er en av mange skoler som er med i Østfold Fylkeskommune sitt RØRE-prosjekt. I dette omfattende prosjektet er fylkeskommunen opptatt av å gi elevene i fylket best mulig forutsetninger for læring gjennom spennende og kreative tiltak som handler om fysisk aktivitet, kosthold, søvn og livsmestring.

– Vi takket ja til tilbudet fra fylkeskommunen om å bruke «Min livsstil» inn mot utvalgte klassetrinn. Vi valgte klassene på 9. trinnet, forteller Hilde Stokke som er lærer på Hvaler ungdomsskole og RØRE-ambassadør. – Vi er også sertifisert som en helsefremmende skole og har blant annet innført en halv time obligatorisk FYSAK hver dag.

– Vi knyttet gjennomføringen av «Min livsstil» til naturfagstimen, sier Stokke. – Vi valgte dette fordi det er naturlig i forhold til tema elevene har i faget. Elevene er positive til å gjøre egenvurderingen av egne valg og vaner. De liker å få en umiddelbar tilbakemelding gjennom en lesbar rapport, og opplever også spørsmålene som relevante.

– Når vi ser på de kollektive resultatene er det mange positive funn, men vi ser også utfordringer i elevenes søvnvaner. Vi har derfor inngått et samarbeid med vitensenteret Inspiria som holder foredrag for elevene hvor de snakker om viktigheten av søvn, variert og riktig sammensatt kosthold og riktig mengde fysisk aktivitet. Tilsvarende foredrag holdes for foreldrene, og det er blitt tatt veldig godt imot. Det ble gode diskusjoner og foreldrene var blant annet overrasket over hvor mye søvn man anbefaler at ungdom bør ha. Til våren er vi klar for en ny kartleggingsrunde med elevene, avslutter Hilde Stokke.

www.enforme.no