Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

Grupperapporter på sekunder!

Ved bruk av «Min Livsstil» kan man raskt ta ut ulike rapporter. Les her også om nasjonale tall du ikke har sett før.

Medarbeidere på frisklivssentralene kan gjennom «Min Livsstil» raskt og effektivt ta ut grupperapporter for deltakere på ulike program og tiltak. Rapportene gir oversikt over antall deltakere, alder og kjønn – men best av alt – det viser deltakernes kollektive resultater. Man kan også på enkelt vis se på hvilke områder hvor deltakerne har gjort endringer og forbedringer. Der man tidligere brukte timer og dager å føre statistikk inn i excel, gjøres jobben nå i løpet av sekunder. Vi vil her for første gang presentere nasjonale tall fra 12 ulike frisklivssentraler med totalt 2213 deltakere. Bruk dette gjerne som sammenligningsgrunnlag mot tall i din egen frisklivssentral.

 • Gjennomsnittsalder på deltakere: 47 år.
 • Andel kvinner/menn: 72 % / 28 %.
 • Dårligste score kosthold: Frukt & grønt; kun 6,2 % følger de nasjonale anbefalingene.
 • Best score kosthold: Sukkerholdig drikke: 62,6 % drikker 0-1 enhet i uken.
 • Aktivitet: 63 % trener aldri eller nesten aldri kondisjon. 73,8 % trener eller nesten aldri styrke.
 • Røyking: 16,7 % røyker. 22,2 % menn / 14,5 % kvinner.
 • Søvn: 36,8 % har alvorlige søvn utfordringer.
 • Det er forholdsvis små forskjeller mellom menn og kvinner innen kosthold, søvn og psykisk helse.

 

597 deltakere som har vært gjennom et 3-måneders program og gjort egenvurderingen ved bruk at «Min Livsstil» i start og etterkant, viser bl.a. disse endringene:

 • Aktivitetsnivået øker betydelig: 22 % trente kondisjon to eller flere ganger ved oppstart – 53 % ved andre gangs kartlegging.
 • Søvn: 7 % rapporter betydelig bedre søvn.
 • Kostholdsvanene: De fleste gjør små, gode endringer – men ikke så betydelig som innen aktivitet.
 • Psykisk helse: Betydelig bedre for gruppen som helhet.
 • Røyking: Marginal endring fra første til andre gangs kartlegging.

 

Tilsvarende tall, også på enda større detaljnivå, kan enkelt tas ut i den enkelte frisklivssentral. Be oss gjerne om demonstrasjon.

www.enforme.no