Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

Når Frisklivssentralene er veldig fornøyd!

Vi blir rørt, stolt og glad når frisklivssentralene uoppfordret fra oss deler gode erfaringer om bruken av «Min Livsstil».fornøyd

«Forum for Frisklivssentraler» er en god og nyttig facebookside hvor de som jobber i en Frisklivssentral enkelt kan spørre om råd, dele erfaringer og øke kunnskap for å bedre kvaliteten i tjenestene. Like før ferien spurte en medarbeider i en kommune om andres erfaringer angående bruken av «Min Livsstil». Vi må innrømme at vi ble nesten rødmende stolte da vi så svarene som ble lagt ut (her er kortversjoner):

Kommune 1: Vi er veldig fornøyd. Deltakerne synes at det er et kjempemotiverende verktøy og det spisser temaet for oppstartssamtalen.

Kommune 2: Veldig gøy med de deltakerne som ikke tror at de har gjort endringer, men så viser re-testen noe helt annet. Glad for å slippe papirmølla med det gamle, utdaterte oppstartsskjemaet.

Kommune 3: Enkelt å bruke – og deltakerne møter mer forberedt enn tidligere.

Kommune 4: Å hente brukbar statistikk krever gode rutiner og konsekvent bruk, men er verdt det. God service ytes også!

Kommune 5: Vi har brukt det i siden januar og er veldig godt fornøyd. Motiverende for både deltaker og helserådgiver når en kan se resultat etter tre måneder oppfølging.

Vår erfaring i Enforme AS er at de som jobber i Frisklivssentraler har et brennende engasjement for faget sitt og for å hjelpe innbyggere. Vi brenner selv for å hjelpe rådgiverne slik at de får en enklere og mer motiverende arbeidsdag. Slike tilbakemeldinger betyr at vi lykkes og gir oss motivasjon for å utvikle løsningen ytterligere.

www.enforme.no