Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

Frisklivssentralen i Kongsvinger om «Min Livsstil»

Metoden gir oss et mye bedre grunnlag for samtalen med deltakerne.

Frisklivssentralen i Kongsvinger startet opp med «Min livsstil» i august. Sjelden har man opplevd en frisklivssentral som har vært så ivrig i bruk mot flere grupper av deltakere. – «Min livsstil» gir oss en mye mer helhetlig oversikt over deltakernes utfordringer, forteller Kristin Lysen. Hun har jobbet i frisklivssentralen i 10 år og er kostholdsrådgiver med bakgrunn som kokk og fordypning innen ernæring. – Det kan komme en deltaker som har et ønske om å gå ned i vekt og vil gjøre noe med sine kostholdsvaner.

Vi kan imidlertid erfare gjennom «Min livsstil»-rapporten at deltakeren har store utfordringer når det kommer til aktivitet, søvn og psykisk helse. Dette gir oss sammen med deltakeren en mye bedre retning på samtalen og veien videre, og vi må følgelig starte med disse utfordringene. Da kan det ende opp med at vi innen kosthold kun fokuserer på måltidsrytme, da dette er område som påvirker søvnvanene.

Kongsvinger var veldig tidlig med å etablere frisklivssentral. I ti år har de gitt et forebyggende tilbud til byens innbyggere. –Vi startet med 0,8 årsverk forteller Kristin, og når er vi totalt 5,5. – Vi jobber imidlertid veldig bredt ut mot ulike grupper. En viktig del av jobben vår er også å støtte og veilede andre ansatte i kommunen. Et eksempel er at vi bidrar inn mot skolene og helsesykepleiere ifm 3. klasseveiingen og nødvendig oppfølging overfor elever og foresatte. Vi kurser og veileder også ansatte som jobber opp mot beboere i bofellesskap. Det er disse ansatte som har den beste relasjonen til beboerne og derfor kan hjelpe dem med bedre kostholdsvaner. Deretter kan vi heller komme inn i gruppesammenheng og inspirere innen ulike tema.

-Vi begynner også å få store glede av oppfølgingsmodulen som nå er laget i «Min livsstil». Her sitter jeg gjerne på storskjerm sammen med deltakeren og fyller ut spørsmålene som går på mål, motivasjon, utfordringer osv. Dette blir en del av deltakerens rapport, og jeg opplever mye større erkjennelse og forpliktelse hos deltakeren når vi gjør det på den måten, avslutter Kristin Lysen.

www.enforme.no